ลุ้นรับสิทธิ์เป็นหนึ่งในผู้โชคดี ร่วมชมการแข่งขันรถแข่ง F1 ที่ญี่ปุ่น พร้อมกับ ‘SINGHA WORLD OF SPEED’

11 ก.ค. 2562

“ลุ้นรับสิทธิ์เป็น หนึ่ง ในผู้โชคดี 12 ท่านที่ได้มีโอกาสไปชมการแข่งขันรถแข่ง F1 ที่ญี่ปุ่น

พร้อมกับ ‘SINGHA WORLD OF SPEED’ แบบสุด Exclusive”

 

กติกาและวิธีเข้าร่วมกิจกรรม

รอบที่ 1

1. ไปร่วมกิจกรรม Roadshow ที่ร้าน ตามวัน, เวลา และ สถานที่ ที่กำหนด โดยสามารถเช็คข้อมูลร้านค้าได้ที่ www.singhaworldofspeed.com และ Facebook Page ‘SINGHA Motor Sport’

2. ลงทะเบียนยืนยันข้อมูลออนไลน์ให้ครบถ้วนที่บูธกิจกรรม Roadshow โดยผู้ร่วมกิจกรรมต้องทำตามกติกา และ เงื่อนไขอย่างครบถ้วน

3. ร่วมเล่นกิจกรรมเกมส์รถแข่ง ‘SWOS’ ใน Tablet (ยิ่งเล่นมาก ยิ่งมีโอกาสมาก)

รอบที่ 2

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบที่ 1 จะได้เข้ามาสัมภาษณ์กับทางบริษัทฯ โดยทางบริษัทจะคัดเลือกจากผู้โชคดีที่ได้คะแนนเกมส์สูงสุดเรียงตามลำดับคะแนน (โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบคะแนนได้ที่ http://www.singhaworldofspeed.com/skipintro ) ถ้าหากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถมาสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ได้ ถือว่าสละสิทธิ์

 

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม “พาผู้โชคดีไปชมการแข่งขัน F1 ที่ญี่ปุ่น”

ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

*ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*

 

ระยะเวลาร่วมเดินทางกับ SINGHA WORLD OF SPEED

วันที่ 9 -15 ตุลาคม 2562

*วันที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดสินการให้รางวัล การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่อาจฟ้องร้อง หรือเอาผิดได้

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่บริษัทฯเห็นว่าการสมัครนั้นๆ ไม่ได้เป็นไปตามกติกาของกิจกรรมหรืออาจทำลายกิจกรรม และทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้ผู้ใดร่วมกิจกรรม และมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎของกิจกรรมเมื่อใดก็ได้ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเรียกร้องต่อความเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ได้ ซึ่งการใช้สิทธิ์ตัดสินพิจารณาของบริษัทฯ นั้น ถือเป็นที่สิ้นสุด

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลกับพนักงานของบริษัทฯ ผู้แทนจำหน่าย เอเจนซี่ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงครอบครัวและญาติของพนักงาน ผู้แทนจำหน่าย เอเจนซี่ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

4. ของรางวัลไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถเปลี่ยน หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ในทุกกรณี

5. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องลงทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎและกติกา ID ที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องเป็น ID ของผู้ที่มีตัวตนจริงและพิสูจน์ได้

6. ผู้ได้รับรางวัลที่ได้รับจะต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาขอรับรางวัล ด้วยตนเองตามสถานที่ และวันเวลา ที่บริษัทฯกำหนด หากไม่สามารถมารับด้วยตนเอง ต้องมีเอกสารมอบอำนาจให้ครบถ้วน

7. สงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัล 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน ตลอดกิจกรรม

8. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ในขณะประกาศชื่อผู้รับรางวัลเท่านั้น

9. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องยินยอมให้ทางบริษัทนำภาพหรือวีดีโอไปเผยแพร่เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์

10. บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบกรณีเกิดข้อขัดข้องของเครือข่าย ระบบ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง จนเป็นเหตุให้เกิดความสูญหายของข้อมูล

11. ในระยะเวลาของกิจกรรม หากผู้โชคดีไม่สามารถรับรางวัล หรือปฎิบัติตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ได้ ให้ถือว่าสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัล รวมถึงวันเวลาการเดินทางโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Back to top