ธ เสด็จสู่สวรรคาลัย

พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทย ตราบนิรันดร์

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น และบริษัทในเครือ

 

With deep sorrow and devotion,

we grieve the loss of our Great King and pay our

most humble respects to His Majesty.

Forever your grateful servants,

the management and staff of

Singha Corporation and affiliated companies.